บริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ด้วยสารเคมีและสมุนไพร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   
 
 
     
 
 
         
     
     
     
     
     
         
   
   
         

 
 
วงจรชีวิต ของปลวก  
   
 

 

วงจรชีวิต ของปลวกมี 3 ระยะคือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ปลวกรุ่นแรกที่ออกมาจะเป็นปลวกงาน และมีปริมาณมากตามความต้องการเพราะต้องการปลวกที่จะได้ออกไปหาอาหาร มาเลี้ยงตัวอ่อนของปลวกรุ่นต่อมาจะเป็นปลวกทหารซึ่งจะออกมาเพียง 1-2 ตัว และเพิ่มปริมาณมากขึ้นไข่ของปลวกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแต่โค้งตรงส่วนปลาย ปลวกจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ในรัง ในระยะสร้างรังใหม่ ตัวอ่อนของปลวกหลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแยกประเภทได้ จะแยกได้หลังจากลอกคราบครั้งที่ 3 และ 4 ไปแล้วปลวกราชินีจะให้กำเนิดปลวกเพศผู้และเพศเมียขึ้นมาเพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เมื่อปลวกราชินีตายปลวกเพศเมียจะทำหน้าที่ในการผสมพันธ ุ์และวางไข่แทนปลวกราชินี ปลวกเหล่านี้จะมีปุ่มปีก (wing pad) ซึ่งจะพัฒนาเป็นปีก เมื่อถึงฤดูแพร่พันธุ์จะบินออกไปผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ขึ้นมามีลำตัวสีขาว สร้างรังอยู่ใต้ดิน
 
     
 

 

ปลวกที่สำคัญที่สุดในไร่อ้อยคือ Odontotermes takensis Ahmad พบ ”fungus garden” ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีขนาดแตกต่างกันอยู่ใต้ผิวดินลึก 5-10 นิ้วปลวกที่อยู่ในวงศ์ย่อย Macrotermitinae เป็นพวกที่สามารถผลิตเชื้อรา ”fungus gorwing terite” ขึ้นมาเองได้ โดยกินเชื้อราเข้าไปแล้วถ่ายเชื้อราออกมาอีกพร้อมกับของเสียให้ติดอยู่ตามรัง เชื้อราที่ถ่ายออกมาจะเจริญเติบโตต่อไปเป็น mycelium สีขาวตรงปลาย มีจุดสีขาวกลมเรียกว่า conidia อยู่ด้วยเชื้อราชนิดนี้เป็นพวก Termitomyces sp. ประโยชน์ของเชื้อราชนิดนี้คือช่วยย่อยสารพวกลิกนิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารปลวกให้แปรสภาพนำไปใช้ได้ การจำแนกชนิดของปลวกมักใช้ปลวกทหาร (soldier) เป็นหลักในการแยกโดยดูลักษณะของส่วนหัว และลักษณะของเขี้ยว (mandible)
 
     
 

 

ปลวกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในพวกแมลงสังคม (Social Insect) อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งรัง ประกอบด้วย
 
   
1.
ปลวกงาน (worker) มีหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง  
   
2.
ปลวกทหาร (soldier) มีหน้าที่ต่อสู้ศัตรู  
   
3.
ปลวกที่มีหน้าที่สืบพันธุ์คือ ปลวกราชา ( King) และปลวกราชินี ( queen)  
     
การแพร่พันธุ์ของปลวก นอกจากวิธีที่ตัวเต็มวัยบินออกไปจากรังเดิมเพื่อสร้างรังใหม่แล้ว ยังสร้างรังใหม่ได้อีกโดยวิธีแยกตัวเองหรือย้ายออกมาจากรังเดิมและสร้างปลวกราชินีขึ้นมาใหม่และขยายพันธุ์ต่อไป เมื่อถึงฤดูแพร่พันธุ์ซึ่งอยู่ในระยะต้นฤดูฝน ปลวกที่หน้าที่สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะบินออกไปจากรังเดิมเพื่อผสมพันธุ์ เมื่อพบแหล่งเหมาะสมที่จะวางไข่จึงบินลงแล้วสลัดปีกออก ปลวกเพศผู้ไม่เปลี่ยนรูปร่าง ส่วนปลวกเพศเมียจะขยายส่วนท้องให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปลวกราชินี ทำหน้าที่วางไข่
 
   
 
     
     
   
  Copyright @ 2010 easybugservice.com All rights reserved.
  Designed by : nongnoy.NET