บริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ด้วยสารเคมีและสมุนไพร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   
 
 
     
 
 
         
     
     
     
     
     
         
   
   
 
 

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ปลวกจัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ที่สำคัญมาก เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศโทษของปลวกนั้นเกิดขึ้นเพราะว่า ปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต และโดยที่เซลลูโลสนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเนื้อไม้

 
 
 
 
   
   
         
 
ดังนั้นเราจึงพบปลวกเข้าทำความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ไม้ หรือโครงสร้างไม้ภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของเครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบในประเทศไทย มปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าปีละหลายลิบล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้จะเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน ทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตารอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยเชื่อมต่อระหว่างผนัง เสา และคานไม้ พื้นปาร์เก้ คร่าว เพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบประตู และหน้าต่าง เป็นต้นในการดำรงชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้วความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกนี้ ช่วยให้สามารถวางแผน และวางแนวทางในการป้องกัน และกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีดำเนินการหลายวิธี เช่น การทำให้พื้นดินใต้อาคารเป็นพิษ การทำแนวป้องกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือการทำให้เนื้อไม้เป็นพิษปลวกใช้เป็นอาหารไม่ได้การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี ซึ่งขั้นตอนในการป้องกันกำจัดปลวกนี้ประชาชนทั่วไปสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์ไม่ให้คงทนถาวรขึ้น
 
         
 

จอมปลวก หรือ รังของปลวก ถือเป็นอาณาจักรของแมลงที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากที่สุดรังปลวกบางพันธุ์ในทวีปแอฟริกามีความสูงเหนือพื้นดินถึง ๖ เมตร มีอุโมงค์เชื่อมต่อใต้ดินครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ๕ ไร่ และมีปลวกอาศัยอยู่รวมกันประมาณ ๕ ล้านตัว รังของปลวกที่มีลักษณะเป็นกองดินขนาดใหญ่ในบ้านเรามักเป็นปลวกในสกุล Macrotemes ความที่ปลวก (Termite) มีรูปร่างคล้ายมดและมีสีค่อนข้างขวาซีด จึงมีชื่อเรียกบางชื่อว่า White ant ทั้งที่จริง ๆ แล้วปลวกจัดอยู่ในอันดับ Isopthera ส่วนมด ผึ้ง ต่อ แตน นั้นจัดอยู่ในอันดับHyminoptera เพราะปลวกมีส่วนท้องกว้างกว่าอก ซึ่งผิดกับมดที่ส่วนท้องตอนที่ติดกับอกคอดกิ่ว ปัจจุบันทั่วโลกค้นพบชนิดของปลวกแล้วไม่ต่ำกว่า 1,800 ชนิด 200 สกุล ส่วนในประเทศไทยเองพบว่ามีปลวกอยู่นับร้อยชนิด

 
   
 

ปลวกเป็นแมลงสังคม อยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับชื้น มี 3 วรรณะ แบ่งแยกตามหน้าที่ คือ

1.

วรรณะสืบพันธุ์ : ทำหน้าที่สืบพันธุ์ กระจายพันธุ์ และหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง แบ่งออกเป็น แมลงเม่า นางพญาและราชา

2.
วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน : ตัวเล็ก สีขาวนวล ไม่มีปีก เพศ และตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึก มีผนังลำตัวบาง ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างภายในรัง ได้แก่ หาอาหาร สร้างและซ่อมรัง ทำความสะอาดรัง ดูแลไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เพาะเลี้ยงเชื้อรา มีจำนวนมากที่สุดในรังและเป็นวรรณะเดียวที่ทำลายไม้และวัสดุต่าง ๆ
3.

วรรณะทหาร : มีขนาดใหญ่กว่าปลวกวรรณะอื่น ๆหัวโต สีเข้มและแข็ง มีกรามขนาดใหญ่ ไม่มีปีก เพศ และตา ทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายหรือรบกวนประชากรภายในรัง

   
 
         
 

โทษที่เกิดจากปลวก

1.

ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

2.

กล้าไม้และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติและป่าสวน

3.
ไม่ใช่ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
4.

ไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน

5.
วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ทำมาจากไม้และพืชเส้นใยเช่นโต๊ะ ตู้ กระดาษหนังสือพรม และเสื้อผ้า เป็นต้น
6.
กัดทำลายรากของพืชเกษตร พืชไร่ พืชผัก พืชสวน และไม้ผล
 
         
 

ลักษณะการทำลายของปลวก

1.

ปลวกสร้างรังอาศัยในดิน - ปลวกจะสร้างท่อหรืออุโมงค์ซึ่งทำด้วยดิน แล้วจะไต่ไปตามวัตถุต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผิวสัมผัสที่หยาบจะสามารถไปได้ดี สิ่งที่ควรระวัง คือ รอยแตกหรือช่องว่าง จะเป็นทางเดินอย่างดีของปลวก

2.

ปลวกสร้างรังอาศัยในเนื้อไม้ โดยธรรมชาติของปลวกจะอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อย เช่น โครงหลังคาห้องเก็บของ ปลวกจะเจาะรูเข้าไปข้างในให้เป็นโพรง แต่ไม่กินที่ผิวด้านนอกการทำลายของปลวกจะสังเกตจากการถ่ายมูลซึ่งมีลักษณะเป็นผงคล้ายขี้เลื่อย

   
 
         
         
         
     
     
   
  Copyright @ 2010 easybugservice.com All rights reserved.
  Designed by : nongnoy.NET