บริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ด้วยสารเคมีและสมุนไพร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   
 
 
     
 
 
         
     
     
     
     
     
         
   
   
 
 

คงไม่มีคนเมืองใหญ่ คนใด ที่ไม่เคยพบเห็นแมลงสาบมาก่อน เพราะแมลงสาบพบได้ทั่วไป ทั้งในโกดัง บ้านเรือน ร้านอาหาร หรือแม้แต่โรงพยาบาล แต่จะมีสักกี่คน ที่ทราบว่า "แมลงสาบ" เป็นปัญหาที่สำคัญ ทั้งทางเศรษฐกิจ และทางการแพทย์ นอกจากจะกัดกินพืชผลทางการเกษตร จนเสียหายแล้ว ลักษณะนิสัย ของแมลงสาบ ที่กินอาหารได้ หลายชนิด และถ่ายตลอดเวลา ทำให้แมลงสาบเป็นพาหะ ของเชื้อโรคหลายชนิด เชื้อส่วนใหญ่ ที่ตรวจ ได้จากทางเดินอาหาร และขี้แมลงสาบ คือ เชื้อโรคทางเดินอาหาร

 
 
 
 
   
   
         
 
แมลงสาบ มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ่น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัยได้ แมลงสาบ ที่สามารถปรับตัวเข้ามาอยู่ในที่พักของมนุษย์ได้ เรียกว่า domestic species การแพร่กระจายของแมลงสาบเกิดขึ้นจาการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรือ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถติดไปกับห้องเก็บสัมภาระ และห้องครัวในเครื่องบินอีกด้วย ซึ่ง แมลงสาบ ชนิดที่มีความสำคัญคือ แมลงสาบ เยอรมัน และ แมลงสาบ อเมริกัน
 
   
 

ในเขตร้อน มีความหลากหลายของ แมลงสาบ มากกว่าในเขตอบอุ่น สามารถพบได้ตั้งแต่ แมลงสาบ ที่มีลำตัวใหญ่จนถึง แมลงสาบ ที่มีลำตัวขนาดเล็ก แมลงสาบ บางชนิดมีแหล่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้งตามป่า ภูเขา ในถ้ำค้างคาว ส่วนใหญ่จะอาศัยบริเวณใต้เปลือกไม้ของต้นไม้ที่ตายแล้ว ในท่อนซุงผุ และอยู่ใต้ใบกิ่งไม้ที่ร่วงทับถมบนพื้นป่า บางชนิดจะพบอาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งโดยการหมกซ่อนตัวอยู่ในทราย สามารถพบได้ตามกระสอบ กล่องกระดาษหรือหีบห่อที่มีอาหาร ในร้านซักแห้ง หรือในห้องครัวที่มีการเตรียมอาหาร ร้านอาหาร ตลาด ในกล่องกระดาษที่บรรจุเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ซึ่งพบว่ามีตัวอ่อนของ แมลงสาบ อยู่ในขวดเบียร์เพียงขวดเดียวมากถึง 200 ตัว และยังสามารถพบตามเครื่องไฟฟ้า เป็นจำนวนพัน ๆ ตัวโดยที่แมลงสาบเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพที่ไม่มีอาหาร แต่จะกินผิวหนังที่ลอกคราบออกมาและกินซาก แมลงสาบ ตัวอื่นๆที่ตายแล้ว มักจะพบ แมลงสาบ ตามพื้นที่มืดและชื้น โดยมันจะเข้ามาภายในบ้านทางท่อต่างๆ ช่องระบายอากาศ หรือใต้บางประตู

 
   
 
การป้องกันและกำจัดแมงสาบ
1.

การวางเจล

 

ใช้ป้ายบริเวณที่มักเป็นทางผ่านของแมลงสาบ เช่น ใต้ซิงค์น้ำ ท่อระบายน้ำ หรือตามแนวท่อ เป็นต้น

2.
การวางถาดกาว
 

เจ้าหน้าที่จะนำถาดกาวไปวางในบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุม เช่น ใต้ซิงค์น้ำ ในห้องครั้ว เหมาะสำหรับพื้นที่ที่พบแมลงสาบเยอะ เมื่อมีแมลงสาบมาเกาะที่ถาดกาวเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จะนำไปทิ้งทำลาย

3.
การใช้น้ำยาฉีดพ่น
  การฉีดพ่นน้ำยาตามท่อระบายน้ำ ในห้องครัว ห้องน้ำ เพื่อกำจัดแมลงสาบที่อาศัยอยู่ตามท่อเหล่านั้น
 
         
         
         
     
     
   
  Copyright @ 2010 easybugservice.com All rights reserved.
  Designed by : nongnoy.NET