บริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ ด้วยสารเคมีและสมุนไพร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   
 
 
     
 
 
     
   
   
   
     
     
     
   
   
  ระบบงานด้านบริการกำจัดปลวก
 
เป็นระบบการบริการกำจัดปลวกแบบรายปี โดยให้บริการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
           
 
1.
การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)
 
           
 

การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกันปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตาท่อที่ติดตั้งไว้ ทั้งนี้ การติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   
 
2.

การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment)

           
 
 

การทำ Soil Treatment จะทำการเตรียมผิวดินก่อนทำการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นระบบการกำจัดปลวก โดยวิธีการอัดน้ำยา กำจัดปลวก ลงไปในดิน และพื้นที่รอบบริเวณบ้าน โดยจะอัดน้ำยากำจัดปลวกลงพื้นที่ ทุก ๆ 1 ตารางเมตร กำหนดอัดลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งการราดน้ำยาลงไปตามบริเวณพื้นที่ภายในระหว่างคาน และใต้คานทั้งหมด

       
 
3.
ระบบฉีด (Injection System)
           
 
 

บริการฉีดน้ำยา กำจัดปลวก ในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยา กำจัดปลวก เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ขอบบัวไม้ คิ้วไม้ ขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น

       
 
4.
ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System)
     
 
 

บริการพ่นน้ำยาในบริเวณพื้นที่ ที่เป็นแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวก เพื่อกำจัดปลวกด้วยน้ำยา กำจัดปลวก ที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลวกมีปัญหา และไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตได้

     
   
 
           
           
           
     
     
   
  Copyright @ 2010 easybugservice.com All rights reserved.
  Designed by : nongnoy.NET